Przejdź do treści

zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje społeczne na temat projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz prognozy oddziaływania na środowisko w związku z planami budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów przy ulicy 29 listopada.

realizacja: Paweł Leśniak, Piotr Gorzawski