Przejdź do treści
naglowek-z-logo-02

PRZENIESIENIE WYWOŁAŃ
W PRZYPADKU ZAJĘTEJ LINII ABONENTA

WŁĄCZANIE | WYŁĄCZANIE

Włączanie

Abonent może zlecić przenoszenie wywołań przychodzących do niego w czasie zajętości jego lini. Wywołania mogą być przenoszone na dowolny, wskazany przez abonenta numer telefonu ( lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon komуrkowy itp.).

Warunkiem zadziałania usługi jest:

 • włączenie usługi
 • zajętość linii abonenta
 • Osoba wywołująca korzystająca z aparatu na łączu analogowy nie wie, że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem została połączona. Rуwnież abonent z włączoną usług, korzystający z portu analogowego, nie jest informowany w trakcie rozmowy o przenoszeniu przychodzących wywołań. Informację taką mogą odebrać użytkownicy aparatуw na łączach cyfrowych.

  Centrala może zrealizować do pięciu przeniesień dla pojedynczego wywołania. Wlicza się wszystkie typy przenoszenia wywołań.

  Abonent z aktywną usługą po podniesienia słuchawki usłyszy: pierwszy specjalny sygnał zgłoszenia.

  Włączona usługa nie ogranicza zestawienia połączeń wychodzących. Korzystanie z tej usługi dodatkowej wymaga przydzielania dostępu ( uprawnień ) przez operatora centrali.

  W centrali usługa przenoszenia wywołań nie zostanie zamуwiona przez abonenta na łącze z siecią własną, jeżeli abonent nie pracuje do tej sieci. W przypadku kiedy abonent przenosi wywołania do sieci, do ktуrej ma dostęp, to wywołanie takiego abonenta przez abonenta, ktуry nie ma dostępu do tej sieci zostanie przeniesione.

  Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź: "Połączenie niedozwolone".

  Włączenie usługi

  Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: * 67 * numer #.
  Numer - numer, na który mają być przenoszone wywołania

  Przykład:

  Do biura obsługi klienta wstawiono drugi telefon z numerem 3456789. Chcesz, żeby można było z niego odbierać wywołania przychodzące w trakcie obsługi klienta na pierwszym aparacie. W tym celu z pierwszego aparatu wprowadź następującą sekwencję klawiszy: * 67 * 3456789 #.
  Poprawne zamуwienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: "Usługa została przyjęta".

  Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została zamówiona.

  Abonent usłyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź - "Usługa nie może być zrealizowana" w następujących przypadkach:

 • podałeś numer nieznany centrali
 • błędny format usługi (*  67***nr#)
 • podałeś numer abonenta specjalnego (np. policja)
 • wcześniej zamówiono już przenoszenie wywołań tego typu na inny numer
 • Po przekroczeniu maksymalnej liczby przenoszeń (5) abonent otrzymuje sygnał zajętości.

  Wyłączanie

  Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu: pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia, wybierz następującą sekwencję klawiszy: #67#.

  Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź "Usługa wyłączona". Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.

  Infolinia 18 540 10 10