Przejdź do treści
naglowek-z-logo-02

PRZENIESIENIE WYWOŁAŃ
W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI KLIENTA

WŁĄCZANIE | WYŁĄCZANIE

Włączanie

Abonent może zamówić przenoszenie przychodzących do niego wywołań w przypadku ich nie odbierania na dowolny, wyznaczony przez siebie numer telefonu (lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon komórkowy itp.). Wywołanie przychodzące na łącze z włączoną usługą CFNR jest sygnalizowane dzwonkiem przez 25 sekund (czas nadzoru na skrócone wywołanie). Jeżeli nie zostanie w tym czasie odebrane, to połączenie zostanie przeniesione na wskazany numer telefoniczny.

Abonent wywołujący z aparatu na łączu analogowym nie wie, że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem został połączony. Taką informację może uzyskać abonent wywołujący z aparatu na łączu cyfrowym.

Maksymalna liczba przeniesień (wszystkie typy przeniesień) dla pojedynczego wywołania w obrębie centrali wynosi: jeden.

Abonent z aktywną (włączoną) usługą CFNR po podniesieniu słuchawki słyszy: pierwszy specjalny sygnał zgłoszenia.

Włączona usługa nie ogranicza zestawienia połączeń wychodzących. Korzystanie z usługi wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali.

Brak uprawnień do korzystania z tej usługi powoduje, że nie można załączyć tej usługi i abonent słyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź: "Połączenie nielegalne".

Włączenie usługi

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: * 61 * numer #.
Numer - numer, na który mają być przenoszone wywołania.

Wyłączanie

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: # 61 #.
Powierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź: "Usługa wyłączona".

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona!

Infolinia 18 540 10 10