Przejdź do treści
naglowek-z-logo-02

OGRANICZENIE POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

WŁĄCZANIE | WYŁĄCZANIE | ZMIANA HASŁA

Włączanie

Abonent centrali może samodzielnie (dynamicznie) ograniczyć możliwość przeprowadzenia wszystkich (z wyjątkiem służb specjalnych) lub niektórych połączeń wychodzących z jego aparatu. Blokada zabezpieczona jest prywatnym hasłem abonenta.
 
Dostępne są następujące zakresy ograniczeń:

0 - brak ograniczeń, usługa wyłączona.
1 - ograniczenia na numerach 0400 ... ,  0700 ...
2 - blokada na numery międzynarodowe
3 - blokada komуrkowe
4 - blokada międzymiastowe
5 - blokada 0400,0700, międzynarodowe
6 - blokada 0400,0700, międzynarodowe, komуrkowe
7 - blokada 0400,0700, międzynarodowe, komуrkowe, międzymiastowe
8 - blokada wszystko

Zakres ograniczeń od 0 do 8.

Uruchomienie zamуwionej usługi następuje podczas prуby wybrania zabronionego numeru. Nadanie zostanie sygnał dźwiękowy i komunikat "Połączenie niedozwolone".
Włączenie usługi nie ma wpływu na połączenia przychodzące do osoby zamawiającej.

Korzystanie z usługi OCB-UC wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do korzystania z tej usługi skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi lub podaniu nieprawidłowego hasła usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź:

 • "Połączenie niedozwolone"
 • Włączenie usługi

  Korzystanie z usługi OCB-UC wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do korzystania z tej usługi skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

  Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: * 34 * HHHH * O #.

  HHHH - Twoje prywatne hasło (4 cyfry)
  O - żądany zakres ograniczenia połączeń wychodzących (zakres od 0 - 8)

  Poprane zamуwienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią : "Usługa została przyjęta".
  Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została poprawnie zamówiona.

  Wyłączanie

  Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: # 34 * HHHH #

  Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź "Usługa wyłączona".
  Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.

  Zmiana hasła

  Każdy abonent może zaprogramować (zarejestrować) czterocyfrowe, prywatne hasło. Zabezpiecza ono przed nieupoważnionym wykonaniem niektórych usług . Pierwotnie hasło użytkownika tworzą cztery zera. Zaleca się, aby każdy abonent zmienił swoje hasło. Jeżeli abonent zapomni własne hasło, to powinien skontaktować się z operatorem. Operator wyzeruje hasło lub wprowadzi na życzenie abonenta nowe hasło. Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi usłyszysz sygnał zajętości.

  Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: *00*HHHH*hhhh*hhhh#

  HHHH Twoje stare hasło (4 cyfry), (pierwotne haso to ,,0000")
  hhhh Twoje nowe hasło (4 cyfry) powtórzone dwukrotnie w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki.

  Zmiana hasła zostaje potwierdzone zapowiedzią „Usługa została przyjęta".

  Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.
  Jeżeli błędnie wprowadzisz stare hasło lub powtórzenie nowego hasła jest niezgodne z pierwszym wzorcem, to usłyszysz sygnał zajętości.

  Początkowo oraz po wyzerowaniu przez operatora, hasło przyjmuje zawsze wartość 0000. Zerowanie hasła powoduje także wyłączenie usługi ograniczenie połączeń wychodzących. Hasło może ustawić operator na życzenie Abonenta.

  Infolinia 18 540 10 10