Przejdź do treści
naglowek-z-logo-02

BLOKADA PREZENTACJI NUMERU

WŁĄCZANIE | WYŁĄCZANIE

Włączanie

Usługa CLIR dostarczana jest użytkownikowi wywołującemu, pozwala mu zablokować prezentację swojego numeru i subadresu stronie wywoływanej na wyświetlaczu aparatu. Zakaz prezentacji numeru obowiązuje w czasie zestawienia i po odebraniu połączenia. Na wyświetlaczu aparatu adresata zamiast numeru telefonicznego, pojawi się komunikat o numerze zastrzeżonym.

Usługa może być włączona :

  • na stałe przez operatora
  • czas jednego połączenia

 

W tym drugim przypadku użytkownik po wybraniu formatu usługi (*SC*), usłyszy sygnał zgłoszenia, a następnie może wybierać numer abonenta docelowego. Zakaz prezentacji numeru abonenta wywołującego nie dotyczy połączeń kierowanych do abonentów :

  • ze specjalnymi uprawnieniami (np. policja)
  • z funkcją obserwacji wywołań złośliwych (numer powinien być widoczny na stanowisku telefonistki)
  • na stanowiskach zgłoszeniowych centrali międzymiastowych i międzynarodowych oraz innych służb AUS, mających uprawnienia do prezentacji numeru abonenta wywołującego

 

Korzystanie z usług dodatkowej aktywowanej na stałe wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora. Usługa włączona na stałe ma priorytet nad usługą włączoną na czas jednego połączenia.

Włączenie usługi

W celu aktywacji (włączenia) usługi podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy:

* 31 # - aktywacja usługi dla wszystkich połączeń
* 31 * numer - aktywacja usługi dla jednokrotnego połączenia

numer - numer docelowy, do którego ma być zestawiane połączenie objęte zakazem prezentacji numeru (makymalnie 18 cyfr).

Poprawne zamawianie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią: "Połączenie niedozwolone"
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została aktywowana.

Wyłączanie

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy :

# 31 # - wyłączenie (dezaktywacja) usługi dla wszystkich połączeń
# 31 * numer - wyłączenie (dezaktywacja) usługi dla wsystkih połączeń

Numer - numer docelowy, do którego ma być zestawiane połączenie objęte zakazem prezentacji numeru (maksymalnie 18 cyfr)

Potwierdzeniem dezaktywacji jest zapowiedź : "Usługa została przyjęta". Odłóż słuchawkę telefonu.

Infolinia 18 540 10 10