Przejdź do treści
naglowek-z-logo-02

BEZWARUNKOWE PRZENOSZENIE WYWOŁAŃ

WŁĄCZANIE | WYŁĄCZANIE

Włączanie

Abonent może zlecić natychmiastowe przenoszenie kierowanych do niego wywołań na dowolny wyznaczony przez siebie numer (lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon komórkowy itp.). Osoba wywołująca abonenta, który włączył bezwarunkowe przenoszenie wywołań, zostanie automatycznie połączona z wyznaczonym przez niego numerem.

Abonent wywołujący z aparatu analogowego nie wie że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem został połączony. Również abonent, który włączył usługę, korzystający z aparatu na łączu analogowym, nie jest informowany o przenoszeniu przychodzących wywoła. Informację taką mogą odebrać użytkownicy aparatu na łączach cyfrowych.
Dla pojedynczego wywołania maksymalna liczba przeniesień (włączają w to wszystkie typy przeniesień) wynosi :

  • pięć przeniesień

Abonent z aktywną usługą CFU po podniesieniu słuchawki usłyszy pierwszy sygnał zgłoszenia centrali.
Włączona usługa nie ogranicza zestawienia połączeń wychodzących.

Włączenie usługi

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy: * 21 * numer #.

Numer - numer osiągany, na który mają być przenoszone wywołania.
Poprawne zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią:  "Usługa zostaje przyjęta".

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa został poprawnie zamówiona.

Wyłączanie

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy:
# 21 #.

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź: "Usługa wyłączona".
Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.

Infolinia 18 540 10 10