Przejdź do treści

rękawice furmańskie

Przestrzenne tkactwo Czarnych Górali

Umiejętność tkania rękawic furmańskich przez czarnych Górali jest jednym z przejawów pielęgnowania i kultywowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Sądecczyźnie. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Tkanie rękawic furmańskich przez Czarnych Górali ” zostało wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.