Przejdź do treści

Bochenek

Rozmowa Dnia – Artur Bochenek

Gościem Regionalnej Telewizji Kablowej jest Artur Bochenek – zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi: Problemy związane z budową stadionu miejskiego oraz boiska na Zawadzie. Remont sądeckiego ratusza. Remont linii kolejowej nr 104

Rozmowa dnia

Gościem Regionalnej Telewizji Kablowej jest Artur Bochenek zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza.
W trakcie rozmowy poruszano szereg tematów, w tym między innymi:
wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące podpisania aneksu na poszerzenie zakresu prac związanych z budową stadionu miejskiego,
wysokie ceny usług oferowanych przez spółki komunalne