Przejdź do treści

cudze chwalicie…

Las wiosną to nie tylko piękno kwitnących roślin, ale także okazja do obserwowania dzikiej przyrody. Zapraszamy do odkrycia piękna i bogactwa zwierząt, które zamieszkują nasze lasy. To fascynujące doświadczenie, które pokazuje, jak ważna jest ochrona przyrody i zachowanie naturalnego środowiska dla wszystkich stworzeń. Po leśnych ścieżkach Sądecczyzny oprowadza nas Zbigniew Gryzło, dyrektor LZD w Krynicy-Zdroju.

realizacja: Alicja Stolarczyk, Paweł Leśniak, Piotr Gorzawski