Pakiet: Taryfa telefoniczna - Opracowana dla tych z Państwa, którzy mieszkają w zasięgu sieci telekomunikacyjnej RTK i nie korzystają z innych usług świadczonych przez RTK, a chcą korzystać z usługi telefonicznej.
Nazwa: Taryfa standard - Opracowana dla tych z Państwa, którzy mieszkają w zasięgu sieci telekomunikacyjnej RTK i nie korzystają z innych usług świadczonych przez RTK, a chcą korzystać z usługi telefonicznej. Przeznaczona dla tych z Państwa którzy często dzwonią z telefonu domowego.
Abonament: 30,75 zł.