W przypadku zajętej linii abonenta - wyłączenie

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu :

          - pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia

wybierz następującą sekwencję klawiszy :
#67#
Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź "Usługa wyłączona"

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.