W przypadku nieobecności klienta - włączenie

  Abonent może zamówić przenoszenie przychodzących do niego wywołań w przypadku ich nie odbierania na dowolny, wyznaczony przez siebie numer telefonu ( lokalny, krajowy lub zagraniczny, na telefon komórkowy itp. ). Wywołanie przychodzące na łącze z włączoną usługą CFNR jest sygnalizowane dzwonkiem przez 25 sekund ( czas nadzoru na skrócone wywołanie ). Jeżeli nie zostanie w tym czasie odebrane, to połączenie zostanie przeniesione na wskazany numer telefoniczny. 
          Abonent wywołujący z aparatu na łączu analogowym nie wie, że nastąpiło przeniesienie oraz z jakim numerem został połączony. Taką informację może uzyskać abonent wywołujący z aparatu na łączu cyfrowym.

Maksymalna liczba przeniesień ( wszystkie typy przeniesień ) dla pojedyńczego wywołania w obrębie centrali wynosi :

          - jeden

Abonent z aktywną ( włączoną ) usługą CFNR po podniesieniu słuchawki słyszy :

          - pierwszy specjalny sygnał zgłoszenia 

Włączona usługa nie ogranicza zestawienia połączeń wychodzących. Korzystanie z usługi wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali

          Brak uprawnień do korzystania z tej usługi powoduje, że nie można załączyć tej usługi i abonent słyszy sygnał dźwiękowy i zapowiedź :

          - "Połączenie nielegalne"

 

Włączenie usługi


Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 
* 61 * numer #

numer - numer, na który mają być przenoszone wywołania.