włączenie

Abonent centrali może samodzielnie (dynamicznie) ograniczyć możliwość przeprowadzenia wszystkich ( z wyjątkiem służb specjalnych ) lub niektórych połączeń wychodzących z jego aparatu. Blokada zabezpieczona jest prywatnym hasłem abonenta.

Dostępne są następujące zakresy ograniczeń : 

0 - brak ograniczeń, usługa wyłączona.

1 - ograniczenia na numerach 0400 ... ,  0700 ...

2 - blokada na numery międzynarodowe        

3 -  blokada komórkowe

4 -  blokada międzymiastowe

5 -  blokada 0400,0700, międzynarodowe

6 -  blokada 0400,0700, międzynarodowe, komórkowe

7 -  blokada 0400,0700, międzynarodowe, komórkowe, międzymiastowe

8 - blokada wszystko

Zakres ograniczeń od 0 do 8

Uruchomienie zamówionej usługi następuje podczas próby wybrania zabronionego numeru. Nadanie zostanie sygnał dźwiękowy i komunikat "Połączenie niedozwolone".
Włączenie usługi nie ma wpływu na połączenia przychodzące do osoby zamawiającej. 

Korzystanie z usługi OCB-UC wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do korzystania z tej usługi skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Jeżeli nie posiadasz uprawnień do wykonania usługi lub podaniu nieprawidłowego hasła usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapowiedź :

          - "Połączenie niedozwolone"

 

Włączenie usługi

Korzystanie z usługi OCB-UC wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora centrali. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do korzystania z tej usługi skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy :
* 34 * HHHH * O #
HHHH - Twoje prywatne hasło (4 cyfry)
O - żądany zakres ograniczenia połączeń wychodzących (zakres od 0 - 8)

Poprane zamówienie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią : "Usługa została przyjęta".

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została poprawnie zamówiona.