Ograniczenie połączeń wychodzących

  • włączenie
  • wyłączenie
  • zmiana hasła