wyłączenie

Podnieś słuchawkę i po usłyszeniu pierwszego specjalnego sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 
# 26 #

Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest zapowiedź :
"Usługa wyłączona" 

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została wyłączona.