Blokada wywołań przychodzących

  • włączenie
  • wyłączenie