włączenie

Usługa CLIR dostarczana jest użytkownikowi wywołującemu, pozwala mu zablokować prezentację swojego numeru i subadresu stronie wywoływanej na wyświetlaczu aparatu. Zakaz prezentacji numeru obowiązuje w czasie zestawienia i po odebraniu połączenia. Na wyświetlaczu aparatu adresata zamiast numeru telefonicznego, pojawi się komunikat o numerze zastrzeżonym.

Usługa może być włączona :
          - na stałe przez operatora
          - czas jednego połączenia

W tym drugim przypadku użytkownik po wybraniu formatu usługi (*SC*), usłyszy sygnał zgłoszenia, a następnie może wybierać numer abonenta docelowego. Zakaz prezentacji numeru abonenta wywołującego nie dotyczy połączeń kierowanych do abonentów : 

          - ze specjalnymi uprawnieniami (np. policja)
          - z funkcją obserwacji wywołań złośliwych ( numer powinien być widoczny na stanowisku telefonistki )
          - na stanowiskach zgłoszeniowych centrali międzymiastowych i międzynarodowych oraz innych służb AUS, mających uprawnienia do prezentacji numeru abonenta wywołującego

Korzystanie z usług dodatkowej aktywowanej na stałe wymaga przydzielenia dostępu (uprawnień) przez operatora. Usługa włączona na stałe ma priorytet nad usługą włączoną na czas jednego połączenia.

 

Włączenie usługi


W celu aktywacji (włączenia) usługi podnieś słuchawkę i po usłyszeniu sygnału zgłoszenia wybierz następującą sekwencję klawiszy : 
* 31 #
aktywacja usługi dla wszystkich połączeń
* 31 * numer
aktywacja usługi dla jednokrotnego połączenia
numer - numer docelowy, do którego ma być zestawiane połączenie objęte zakazem prezentacji numeru (makymalnie 18 cyfr).

Poprawne zamawianie usługi zostaje potwierdzone zapowiedzią :

         - "Połączenie niedozwolone"

Odłóż słuchawkę telefonu. Usługa została aktywowana.