Prawidłowa konfiguracja karty sieciowej - Windows-XP

Przyciskamy Start - Ustawienia - Panel Sterowania lub Start - Panel Sterowania 


Wybieramy Połączenia sieciowe. Jeśli połączenia sieciowe nie są widoczne naciśnij "Przełącz do widoku klasycznego" 


Klikamy dwukrotnie na aktywne połączenie lokalne


Naciskamy na przycisk "Właściwości"


Zaznaczamy "Protokół internetowy TCP/IP" i naciskamy przycisk "Właściwości"


Zaznaczamy "Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie"