Odczyt MAC adresu oraz adresu IP

Naciśnij Start - Uruchom lub na klawiaturze wybierz : WINDOWS + R

Wpisz "cmd" i wciśnij Enter lub naciśnij przycisk "OK"

W oknie wpisujemy "ipconfig /all" i wciskamy ENTER

Znajdujemy nazwę połączenia z którego korzystamy i sprawdzamy Adres Fizyczny (MAC) oraz Adres IP