O technologii GPON

Rozwój usług teleinformatycznych powoduje rosnące zapotrzebowanie na możliwości przesyłowe sieci. Dotychczasowe rozwiązania okazują się niewystarczające, w związku z czym została opracowana koncepcja budowy sieci nowej generacji (NGN - Next Generation Network). Jej głównym założeniem jest doprowadzenie światłowodu do domu odbiorcy końcowego. W ten sposób znacząco zwiększa się możliwości przesyłowe, zwłaszcza na odcinku ostatniej mili, czyli końcowego odcinka połączeń sprzęgających abonentów z siecią PON czyli Passive Optical Network (Pasywna sieć optyczna) to rozwiązanie, w którym sygnał optyczny rozsyłany jest po sieci za pomocą pasywnych rozgałęźników optycznych niewymagających zasilania. Poza niższym kosztem, budowy sieci te są tańsze w eksploatacji w porównaniu do dotychczasowych technologii, z uwagi na brak aktywnych elementów sieci (awaryjność, koszty zasilania). W sieci PON sygnał nadawany przez operatora zostaje przekazany do sieci poprzez OLT - Optical Line Terminal. Rozgałęźniki dzielą sygnał na kolejne światłowody, umożliwiając podłączenie do 128 abonentów końcowych do jednego światłowodu wyjściowego. Wraz z zwiększaniem ilości rozgałęzień zmniejsza się odległość, na którą sygnał może być przekazywany. W standardzie GPON OLT może przesłać sygnał na maksymalną odległość 60km. Elementem końcowym sieci jest terminal abonencki ONT - Optical Network Terminal. ONT zamienia sygnał optyczny na sygnały umożliwiające podłączenie urządzeń abonenta, takich jak komputer, telewizor, telefon. Standard GPON umożliwia uzyskanie transmisji 2,4Gb do abonenta i 1,25Gb od abonenta. Do transmisji wykorzystywana jest technologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) umożliwiająca przesył różnych sygnałów w jednym światłowodzie za pomocą różnych długości fali nośnych. Standard definiuje wykorzystanie długości fal 1490nm do i 1310nm od abonenta. Dzięki takiej definicji możliwe jest także w tym samym światłowodzie przesyłanie sygnału telewizyjnego (analogowego lub cyfrowego tzw. Video Overlay) na dodatkowej fali 1550nm. Wówczas sygnał z analogowej lub cyfrowej stacji czołowej oraz sygnał z OLT podlegają multipleksacji i są przesyłane do urządzeń abonenckich.


GPON

 

Rozwój usług teleinformatycznych powoduje rosnące zapotrzebowanie na możliwości przesyłowe sieci. Dotychczasowe rozwiązania okazują się niewystarczające, w związku z tym Regionalna Telewizja Kablowa z siedzibą w Nowym Sączu proponuje mieszkańcom dzielnicy Wólki, jako pierwszym,  wdrożenie  koncepcji budowy sieci nowej generacji w standardzie GPON /Gigabit Passive Optical Network/. Jej głównym założeniem jest doprowadzenie światłowodu do domu odbiorcy końcowego. W ten sposób znacząco zwiększa się możliwości przesyłowe w sieci do2,4Gb do abonenta i 1,25Gb od abonenta. W sieci transmitowane będą sygnały : radia, telewizji, telefonu, Internetu szerokopasmowego.

 

GPON

 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie posesji naszym brygadom technicznym w celu ułożenia instalacji teletechnicznej za co z góry uprzejmie dziękujemy. Pragniemy poinformować, że na prowadzone prace posiadamy zgodę Zarządu Spółdzielni „BESKID”. Ze swej strony zapewniamy estetyczne wykonanie prac i pozostawienie posesji w stanie uporządkowanym.