Instalacja sterownika USB - system Windows Vista

Sterownik do pobrania : 
 
 
Przyciskamy Start - Ustawienia - Panel Sterowania lub Start - Panel Sterowania


Znajdujemy i klikamy na ikonę System 

W oknie po lewej stronie z menu wybieramy "Menedźer urządzeń"

W "Inne urządzenia" znajdujemy "Motorola SURFboard (model) USB Cable Modem"

Naciskamy na przycisk "Zainstaluj sterownik"

Wybieramy pozycję drugą - "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika"

Naciskamy przycisk "Przeglądaj"

Wsadzamy płytę do napędu i zaznaczamy napęd CD-ROM na liście

Wybieramy opcję "dalej"

System Windows wyszuka i zainstaluje sterowniki z podanej lokalizacji.