Instalacja sterownika USB - system Windows 7

Sterownik do pobrania : 
 
Sterowniki

Nośnik CD ze sterownikami, można również odebrać w biurze obsługi klienta.

Przyciskamy Start - Ustawienia - Panel Sterowania lub Start - Panel Sterowania

Jeśli w zbiorze ikon nie ma ikony pod nazwą "System", kliknij na "Widok według:" i zmień na "Małe ikony".

Znajdujemy i klikamy na ikonę System 

W oknie po lewej stronie z menu wybieramy "Menedźer urządzeń"

W "Inne urządzenia" znajdujemy "Motorola SURFboard (model) USB Cable Modem" lub "USB Cable Modem" i klikamy dwukrotnie na ikonę

Naciskamy na przycisk "Aktualizuj sterownik"

Wybieramy pozycję drugą - "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika"

Naciskamy przycisk "Przeglądaj"

Wsadzamy płytę do napędu i zaznaczamy napęd CD-ROM na liście

Wybieramy opcję "dalej"

Jeśli pojawi się poniższy komunikat, wciśnij "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie mimo to".

System Windows wyszuka i zainstaluje sterowniki z podanej lokalizacji.