Autoryzacja urządzeń

System autoryzacji pozwala klientowi na ręczną autoryzację nieuprawnionych urządzeń, podłączonych do sieci internetowej.

Jeśli podłączysz nowe nieautoryzowane urządzenie, na pierwszej planszy, wyświetli się informacja o autoryzacji urządzenia. W przypadku, kiedy chcesz autoryzować urządzenia nieautoryzowane z autoryzowanego urządzenia, możesz wymusić autoryzację wpisując w adresie przeglądarki internetowej, adres strony - autoryzacja.rtk.pl . Na pierwszej stronie kliknij przycisk "Autoryzacja"

 

Na następnej stronie w pozycji "Maksymalna ilość dostępnych uprawnień", w górnym lewym rogu, możesz odczytać ilość jaką możesz zaznaczyć na liście. W tabelce z urządzeniami, w kolumnie "Dostęp do internetu", zaznacz urządzenia, które mają zostać uprawnione . W naszym przypadku możemy zaznaczyć maksymalnie 2 pozycje. Pierwsza i druga kolumna opisuje nam urządzenia, które są podłączone do modemu. "Nazwa komputera" - nazwę możesz odczytać z "Panel Sterowania" - "System" - "Nazwa komputera". "Adres MAC" - pod tym linkiem  znajdziesz szczegółowy opis jak odczytać adres MAC.

 

Po zaznaczeniu urządzeń, kliknij przycisk "Zatwierdzam zmiany".

Kolejna strona informuje nas o konieczności zrestartowania swojego urządzenia w celu pobrania nowego adresu IP.